April172014

iraffiruse:

The potatoes have escaped

(via tama184)

April162014
3AM

(Source: crazy-gunners44)

April142014
whirra:

hey kids u wanna buy some drugs

whirra:

hey kids u wanna buy some drugs

(via boianh)

11PM
justlikethatwind:

kobikat:

imgfave:

Posted by Emily Renae

Nấc lâu chưa?=))))))

Đệch =)))

vui vãi =)))

justlikethatwind:

kobikat:

imgfave:

Posted by Emily Renae

Nấc lâu chưa?
=))))))

Đệch =)))

vui vãi =)))

(via piscesguy)

12AM
dáng đẹp, plep

dáng đẹp, plep

(via piscesguy)

April132014

lagvilava7:

We’re in the Final

April102014
trinhthienlam:

[Bạn biết khi nào là khổ sở nhất không?]
Là khi chuyển tiếp từ trường học ra xã hội làm việc.
Là khi nhìn thấy người trong lòng của mình ngọt ngào bên cạnh một người khác. 
Là khi bên cạnh không có ai để tin tưởng.
Là khi buồn phiền cần bạn thân để chia sẻ nhưng chỉ có một mình.
Là khi nhìn thấy người thân khó khăn nhưng không có cách nào để giúp đỡ.
Là khi người quan trọng nhất nói dối với mình.
Khi vượt qua được những lúc thế này, có lẽ bạn sẽ trở thành một người khác.
Dịch: Thiên Lam

trinhthienlam:

[Bạn biết khi nào là khổ sở nhất không?]

 • Là khi chuyển tiếp từ trường học ra xã hội làm việc.
 • Là khi nhìn thấy người trong lòng của mình ngọt ngào bên cạnh một người khác. 
 • Là khi bên cạnh không có ai để tin tưởng.
 • Là khi buồn phiền cần bạn thân để chia sẻ nhưng chỉ có một mình.
 • Là khi nhìn thấy người thân khó khăn nhưng không có cách nào để giúp đỡ.
 • Là khi người quan trọng nhất nói dối với mình.

Khi vượt qua được những lúc thế này, có lẽ bạn sẽ trở thành một người khác.

Dịch: Thiên Lam

April42014

l-e-o-e-s:

tonedbellyplease:

BANANA ICE CREAM. How do you make it?

 1. Slice up your bananas.
 2. Throw ‘em in the freezer until icy and cold.
 3. Blend blend blend.
 4. Add just a splash of milk.
 5. Devour.

rưới chocolate lên ăn cũng ngon lắm nhoa :3

(Source: BuzzFeed, via cainutchai)

April22014
16tuoi:

leequynhf:

Mở Dash của “hot” tumblr-er

=)))

16tuoi:

leequynhf:

Mở Dash của “hot” tumblr-er

=)))

(via virgo-and-her-perfectionism)

← Older entries Page 1 of 393