September142014

(Source: ForGIFs.com, via 4gifs)

September132014
zenigata:

2chan.net [ExRare]

zenigata:

2chan.net [ExRare]

(via yukitran)

September32014

2014/15 :: ARSENAL NEW SIGNINGS

(Source: pppper, via ilovearsenal122)

August312014

up—oap:

eolehotme:

Lớp của người yêu.

trời ơi dễ thương quá xỉu =)))))))))

=)) vui thế

August302014

an eye-opening social criticism.

(Source: startswithabang, via phapsu)

August282014
August272014
4gifs:

Dramatic cat notices himself in the mirror. [video]

4gifs:

Dramatic cat notices himself in the mirror. [video]

(Source: ForGIFs.com)

August262014
August252014
cuong205a:

Deadline

đù, cảm giác đc ngủ sướng nhất là khi hoàn thành deadline

cuong205a:

Deadline

đù, cảm giác đc ngủ sướng nhất là khi hoàn thành deadline

August242014
4gifs:

Could you not? [video]

4gifs:

Could you not? [video]

(Source: ForGIFs.com)

← Older entries Page 1 of 403