April132014

lagvilava7:

We’re in the Final

April102014
trinhthienlam:

[Bạn biết khi nào là khổ sở nhất không?]
Là khi chuyển tiếp từ trường học ra xã hội làm việc.
Là khi nhìn thấy người trong lòng của mình ngọt ngào bên cạnh một người khác. 
Là khi bên cạnh không có ai để tin tưởng.
Là khi buồn phiền cần bạn thân để chia sẻ nhưng chỉ có một mình.
Là khi nhìn thấy người thân khó khăn nhưng không có cách nào để giúp đỡ.
Là khi người quan trọng nhất nói dối với mình.
Khi vượt qua được những lúc thế này, có lẽ bạn sẽ trở thành một người khác.
Dịch: Thiên Lam

trinhthienlam:

[Bạn biết khi nào là khổ sở nhất không?]

 • Là khi chuyển tiếp từ trường học ra xã hội làm việc.
 • Là khi nhìn thấy người trong lòng của mình ngọt ngào bên cạnh một người khác. 
 • Là khi bên cạnh không có ai để tin tưởng.
 • Là khi buồn phiền cần bạn thân để chia sẻ nhưng chỉ có một mình.
 • Là khi nhìn thấy người thân khó khăn nhưng không có cách nào để giúp đỡ.
 • Là khi người quan trọng nhất nói dối với mình.

Khi vượt qua được những lúc thế này, có lẽ bạn sẽ trở thành một người khác.

Dịch: Thiên Lam

April42014

l-e-o-e-s:

tonedbellyplease:

BANANA ICE CREAM. How do you make it?

 1. Slice up your bananas.
 2. Throw ‘em in the freezer until icy and cold.
 3. Blend blend blend.
 4. Add just a splash of milk.
 5. Devour.

rưới chocolate lên ăn cũng ngon lắm nhoa :3

(Source: BuzzFeed, via cainutchai)

April22014
16tuoi:

leequynhf:

Mở Dash của “hot” tumblr-er

=)))

16tuoi:

leequynhf:

Mở Dash của “hot” tumblr-er

=)))

(via virgo-and-her-perfectionism)

7PM

(Source: with-allmysoul, via cainutchai)

March302014

(Source: lolgifs.net, via tinhcadumucd10)

1AM
k hiểu sao nhìn buồn cười vãi =))))

k hiểu sao nhìn buồn cười vãi =))))

(Source: xe-stuff, via tinhcadumucd10)

1AM

meeppetrie:

Some much better pictures of the terrariums I made yesterday. They’re so much fun to make! Now I just wanna make more….

(via tinhcadumucd10)

March292014

video

(Source: tastegarden, via piscesguy)

March272014
eleur:

freckul:

☆ bambi/indie blog ☆

sorry for queuing from myself - i’m going away and forgot to set a queue and this was the quickest way possible (please feel free to delete this comment) :) 

eleur:

freckul:

☆ bambi/indie blog ☆

sorry for queuing from myself - i’m going away and forgot to set a queue and this was the quickest way possible (please feel free to delete this comment) :) 

(Source: malformalady, via virgo-and-her-perfectionism)