August302014

an eye-opening social criticism.

(Source: startswithabang, via phapsu)

August282014
August272014
4gifs:

Dramatic cat notices himself in the mirror. [video]

4gifs:

Dramatic cat notices himself in the mirror. [video]

(Source: ForGIFs.com)

August262014
August252014
cuong205a:

Deadline

đù, cảm giác đc ngủ sướng nhất là khi hoàn thành deadline

cuong205a:

Deadline

đù, cảm giác đc ngủ sướng nhất là khi hoàn thành deadline

August242014
4gifs:

Could you not? [video]

4gifs:

Could you not? [video]

(Source: ForGIFs.com)

3PM

cuong205a:

Tôi đói bụng, bạn có một cái bánh, bạn chia cho tôi phân nửa, đây chính là tình bạn.
Tôi đói bụng, bạn có một cái bánh, bạn nhường hết cho tôi, đây chính là tình yêu.
Tôi đói bụng, bạn đem cái bánh giấu đi rồi nói bạn cũng đói, đây chính là xã hội..

.

.

.

~~THIEN LAM, WEIBO~~

August232014
August222014

(Source: corporation-cats)

5PM
thecarvingwitch:

prokopetz:

sixsaltysweets:

I’M DEAD

Fun fact: if you know your feline body language, you’ll notice that the lynx is deferring to the housecat. As far as these two are concerned, the housecat is the higher-ranking cat.

OH MY GOSH

thecarvingwitch:

prokopetz:

sixsaltysweets:

I’M DEAD

Fun fact: if you know your feline body language, you’ll notice that the lynx is deferring to the housecat. As far as these two are concerned, the housecat is the higher-ranking cat.

OH MY GOSH

(Source: 4gifs, via up--oap)