August42012

Bé Phan Nguyễn Bảo Anh sinh ngày: 21-3-2008, tại Hà Nội. Bé đang học tại trường mầm non Chu Văn An, và là con gái cưng của Bố Phạm Ngọc Hoàn và mẹ Phan Hiền Lương.

muoa muoa

Bé Phan Nguyễn Bảo Anh sinh ngày: 21-3-2008, tại Hà Nội. Bé đang học tại trường mầm non Chu Văn An, và là con gái cưng của Bố Phạm Ngọc Hoàn và mẹ Phan Hiền Lương.

muoa muoa

(Source: cuong205a)

Page 1 of 1